Wij zijn gespecialiseerd in belastingadvies en belastingnaleving voor zakelijke ondernemingen, beleggers en vermogende particulieren. Ons team werkt nauw samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat de oplossingen die we ontwikkelen goed aansluiten bij uw bedrijfscultuur en behoeften. Ieder van ons zet zich in om een verschil voor u te maken, elke dag.

BlackCorporate.png

Corporate

Onze fiscalisten fungeren graag als uw fiscaal klankboard, zowel voor de bijzondere gebeurtenissen in uw onderneming als voor de day-to-day vragen.

BlackRealEstateCorrectsize.png

Vastgoed

Wij assisteren vastgoedpartijen bij de meest ingewikkelde transacties en de inrichting van hun portefeuille.

BlackBlackPrivateClientsCorrectsize.png

Private Clients

Onze Private Clients praktijk richt zich op de optimalisatie van de belastingpositie van private clients (expats, directeur-grootaandeelhouders, vermogende families en hun ondernemingen). Deze kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Onze fiscalisten fungeren als sparring partner en vertrouwenspersoon.


Practise Areas/Services

 

Transacties

Wij adviseren ondernemers en investeerders in tal van sectoren over de fiscale aspecten van onder meer:

 • Herstructurering van ondernemingen;

 • M&A transacties (bijv. due diligence, deal structuring, SPA en post acquisitie);

 • Venture capital en private equity investeringen, inclusief het opzetten van een fondsstructuur;

 • Werknemersparticipaties; en

 • Samenwerkingsverbanden en beleggingsfondsen.

 

Wij hebben specifieke expertise op het gebied van de BTW en overdrachtsbelasting in tal van sectoren. Voorbeelden:

 • Optimalisatie (internationaal) BTW positie;

 • Structurering aan en verkoop van vastgoed;

 • Samenloop overdrachtsbelasting en BTW;

 • Inrichting vastgoedportefeuille; en

 • Projectontwikkeling.

BTW en overdrachtsbelasting

 

Onze fiscalisten hebben ruime ervaring met het opzetten en implementeren van internationale structuren. Voorbeelden:

 • Internationale investeringsstructuren;

 • Herstructureringen (liquidatie, zetelverplaatsing, etc.); en

 • Het verlagen van de Nederlandse belastingheffing bij de uitkering van dividend van een Nederlandse B.V. aan haar in het buitenland woonachtige aandeelhouders.

Internationaal

 

Onze Private Clients praktijk richt zich op de optimalisatie van de belastingpositie van directeur-grootaandeelhouders, vermogende families en expats. Deze kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Voorbeelden:

 • Structurering van vermogen;

 • Fiscale planning bij emigratie en (re)migratie;

 • Bedrijfsopvolging en de overdracht van vermogen naar een volgende generatie;

 • Structuren voor vermogensbescherming en waarborging van de privacy; en

 • Aangiften inkomstenbelasting.

Private Clients

 

Voor een select aantal fiscale cliënten verzorgen wij ook (een deel van) de financiële administratie:

 • Loonadministratie en BTW-aangiften;

 • Opstellen jaarrekening; en

 • Aangiften vennootschapsbelasting.

Financial Services